Námestie Osloboditeľov 1, Michalovce
071 01 Michalovce